ŠARIŠCUP

GLIDING

2019

AEROKLUB SABINOV o.z. invites glider pilots to compete in SARISCUP GLIDING 2019.

For the winners there are valuable prizes and a financial reward.

AEROKLUB SABINOV o.z. pozýva pilotov vetroňov na súťaž v bezmotorovom lietaní ŠARIŠCUP GLIDING 2019.

Pre víťazov sú nachystané hodnotné ceny a finančná odmena.

Čo ? Kedy ? Kde ?

soaring competition / súťaž v bezmotorovom lietaní

Term 1.6.-9.6.2019

airport / letisko : Ražňany, Slovakia

Competition classes / Súťažné triedy

Club class / Klubová trieda

Minimum of 6 competitors / Minimálne 6 účastníkov

Combi class / Kombi trieda

Minimum of 6 competitors / Minimálne 6 účastníkov

Letisko Ražňany / Airport Ražňany

Airport details

Place: letisko Ražňany

ICAO CODE LZRY

GPS: 49°04'38.7"N 21°05'52.6"E

Elev: 320m / 1050ft

RWY 16 / 34 ~ VPD 160°/340°

Radio RAŽŇANY prevádzka/traffic 122,135MHz


ADDRESS / ADRESA

Aeroklub SABINOV, o.z.

letisko Ražňany

083 25 Sabinov

SLOVAKIA

Phone/Fax +421 51 4525080

Web www.aeroklub-sabinov.com

TIME SCHEDULE

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

25.5.-31.5.2019 - NO COMPETITION DAY

Arrivals, Training, Party trainings


1.6.-8.6.2019 COMPETITION DAY

Briefing and task declaration 10:00

Starts 11:00-19:00

KULTÚRNY PROGRAM

Party


8.6.2019 SATURDAY

18:00 VYHODNOTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Closure ceremony

KULTÚRNY PROGRAM

Party


9.6.2019 SUNDAY

Ukončenie súťaže. Odchod súťažiacich.

25.5.-31.5.2019 - NESÚŤAŽNÝ DEŇ

Príchod súťažiacich, tréning a tréningový večierok


1.6.-8.6.2019 SÚŤAŽNÝ LETOVÝ DEŇ

Brífing a vyhlásenie súťažnej disciplíny 10:00

Súťažné vzlety 11:00-19:00

Kultúrny program

Večierok


8.6.2019 SOBOTA

18:00 Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Zatvárací ceremoniál

Kultúrny program

Večierok


9.6.2019 NEDEĽA

Ukončenie súťaže. Odchod súťažiacich.

Fees / Poplatky

Entry fee

99 Eur paid in advance until 26.5.2019

111 Eur paid after 26.5.2019

Bank account number SK6702000000000050033572

SWIFT SUBASKBX


Aerotows

33 Eur first aerotow

22 Eur second and third aerotow

2 Eur Self launch

3 Eur per minute for training aerotow


Aertotow retrieves

2,70 Eur per minute


Retrieves by car

price per 1km on agreement with organizator


Starting and Landing fee

0 Eur for competition flights

2 Eur for each start or landing


Hangar fee

1 Eur for place in hangar

5 Eur for place in hangar


Parking fee

0 Eur for vehicle, bicycle, ... , transport


Accommodation fee

12 Eur per person per night in 4 bed room


Camping fee

3 Eur per person per night in caravan

2 Eur per person per night in tent


Súťažný poplatok

99 Eur poplatok splatný do 26.5.2019

111 Eur poplatok splatný po 26.5.2019

Číslo bankového účtu SK6702000000000050033572

SWIFT SUBASKBX


Aerovlekový poplatok

33 Eur za prvý súťažný aerovlek

22 Eur 2. a 3. aerovlek

2 Eur Samoštart

3 Eur za minútu aerovleku počas tréningu


Poplatok za prevlek

2,70 Eur za 1 minútu prevleku


Transport z poľa

cena za 1km a demontáž po dohode s organizátorom


Štartovací a pristávací poplatok

0 Eur za štarty a pristátia v rámci súťažných vzletov

2 Eur každý štart alebo pristátie


Hangárovací poplatok

1 Eur za miesto v hangári za účasti na hangárovaní

5 Eur za miesto v hangári bez účasti na hangárovaní


Parkovací poplatok

0 Eur za vozidlo, bicykel, kolobežka, tranďák


Ubytovací poplatok

12 Eur za osobu za noc v 4 posteľovej izbe


Campingový poplatok

3 Eur za osobu v karavane za 1 noc

2 Eur za osobu v stane za 1 noc


Application form / Prihláška

Filling the form and submiting the data you agree with electronical data processing for ŠARIŠCUP GLIDING COMPETITION 2019.

Vyplnením a odoslaním formulára súhlasíš so spracovaním vyplnených údajov pre účely podujatia ŠARIŠCUP GLIDING 2019.